Opatrování

Pečovatelka může poskytnout následující služby:

1. Základní ošetřovatelské péče
   ♦ Pomoc při osobní hygieně a péči o tělo
   ♦ Pomoc při stravování
   ♦ Pomoc při pohybu

2. Povinosti v domácnosti
   ♦ Uklid bytu
   ♦ Příprava a vaření jídla
   ♦ Nákup
   ♦ Vytápění domu

3. Další  služby
   ♦ Doprovod k lékaři
   ♦ Doprovod na úřady
   ♦ Společné procházky
   ♦ Asistence spojená s používáním vozidla